Cookies på cbswp.com

Privatlivspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At CBS WEARPARTS A/S er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Casper Buch – Telefon: 26464692 – Mail: cawb@cbswp.com

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere slid- og reservedele til maskiner samt nye og brugte maskiner. Vi vil holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgået aftale/bestilling, lovgivning eller samtykke.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navne- og kontaktoplysninger. Vi gemmer også oplysninger om de maskiner, som vores kunder har, for at kunne
levere de rigtige reservedele til maskinerne.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere offentlige myndigheder, hvor vi er forpligtet efter lov, advokat og revisor.

At nogle af vores databehandlere er beliggende indenfor EU/EØS.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret.

Du har ret til sletning. Vi sletter alle oplysninger, når du ønsker det, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Vi gemmer oplysninger om, hvilke maskiner du har for at kunne levere slid- og reservedele til dine maskiner. Oplysningerne lever, så længe du har maskinerne.

Du har ret til begrænsning af behandling.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., Tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

 •  
  Logo1
  Logo5
  Logo3
  Sandvik 2024
  Logo4